Meghívó – KEM-ATSZ 2024. évi Rendes és Tisztségviselő választó közgyűlés + Szakmai beszámoló

Meghívó 2024-es Évi rendes és tisztújító közgyűlésre

MEGHÍVÓ
A KEM-ATSZ 2024. évi Rendes és Tisztségviselő választó közgyűlésére.
Időpontja: 2024. március 21. 18:00-kor.
Helyszíne: Vértesszőlős Sportcsarnok 2847, Vértesszőlős, József Attila u. 41.
Amennyiben ebben az időpontban nem határozatképes a Közgyűlés, azonos napon 18.30-ra, változatlan helyszínen kerül megrendezésre. Ekkor a Közgyűlés – az alapszabályban rögzített korlátozásokkal – a
jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

A Közgyűlés napirendje:
– Szakmai és pénzügyi beszámoló a 2023. évi működésről
– Szavazás az Elnökség beszámolójáról
– A Jelöltállító Bizottság beszámolója (Benkovics László, Pap Gábor)
– Tisztségviselő választás
– Egyebek

Közgyűlésig az alábbi feladatokra, folyamatokra hívom fel valamennyi tagegyesület figyelmét
Minden tagegyesületnek 2024. március. 18. 24.00-ig emailben santaferi@gmail.com címre jeleznie kell,
hogy ki képviseli szavazati joggal a tagegyesületet, illetve a küldött betegsége vagy váratlan akadályoztatása esetén ki helyettesítheti őt! Közgyűlésen csak ez a képviselő kap szavazólapot, csak ő
rendelkezik majd az alapszabályban rögzített jogokkal. Amennyiben nem érkezik ilyen értesítés az Elnökséghez, úgy a helyszínen a képviseletet az adott tagegyesület küldöttválasztó ülésének hiteles
jegyzőkönyvének bemutatásával lehet megszerezni.
Az Elnökség 2024. március 19. 24.00-ig a KEMATSZ honlapján feltünteti a választásra jogosult tagegyesületek küldötteinek névsorát.
Az Elnökség létrehozta jelölőbizottságát.
A Bizottság vezetője: Benkovics László (Pilismarót).
A Bizottság tagja: Pap Gábor (Eternit se)
Jelölőbizottság emailen vagy telefonon megkeresi valamennyi tagegyesületet és felkéri a jelölt állításra.
Jelölőbizottság nem jelöl -arra csak a tagegyesületeknek van joga – jelölteket gyűjt.
A tagegyesületek 2024. március. 19. 24.00-ig küldhetik el jelöltjeiket a Jelölőbizottságnak az alábbi tisztségekre: elnök, elnökségi tag. A jelölteknek nyilatkozni kell (levélben vagy emailen), hogy vállalják-e
a jelölést és ezt a nyilatkozatot 2024. március 19. 24.00-ig el kell küldenie a jelölőbizottság megadott email címére benkovics.laszlo85@gmail.com .
Tisztségviselő választó közgyűlésen is lehet még jelölni, de akkor a jelöltnek a helyszínen kell személyesen nyilatkoznia, illetve az Alapszabály szerint kerülhet fel a jelölőlistára.
A Jelölőbizottság mandátuma a Tisztségviselő választó közgyűlés kezdetén – beszámolója után – megszűnik.
(Az Elnökség 3 (három) – 5 (öt) főből áll. Tagjai: a) az elnök, b) az alelnök c) 1 (egy) – 3 (három) elnökségi tag)

Lábatlan, 2024.03.04

2023_KEMATSZ_szakmai_beszámoló

KEM-ATSZ vármegyei közgyűlés
Vértesszőlős, 2024. 02.28.
Tárgy: Beszámoló a Komárom – Esztergom Megyei Asztalitenisz Szövetség 2023. évi működésről

1. MEGYEI RENDEZÉSŰ VERSENYEK
a. A Megyei Szövetség feladata volt a Megyei Felnőtt csapatbajnokság
megszervezése és lebonyolítása, amelyet a 2022/23. szezonban 3 (!) csoportban (I., II. és III. osztály) 25 csapattal írtunk ki és bonyolítottunk le. Az eredményekről, a bajnokság alakulásáról naprakészen a Szövetség által működtetett honlapról kaptak, kaphatnak információt az érdeklődők. A honlap elérhetősége: www.kematsz.hu

Az új bajnokságra (2023/24 szezon) az indulók száma 4 csapattal nőtt.
Megye II bajnokságban létszám limitet kellett bevezetni. Külön kiemelném, hogy több csapatban elkezdték beintegrálni az utánpótlás korú játékosokat
(TACIV, Dág, Esztergom, Kesztölc, Leányvár).

b. Országos bajnokság: A megyei szövetségnek, bár kevés a rálátása mert javarészt a megyei bajnokságra és megyei versenyek szervezésére és lebonyolítására fókuszál, de figyelemmel kíséri az országos bajnokságban induló csapatokat és eredményeiket. 2022/23 bajnoki szezonban:
– NBI nyugat TAC 2. helyezés
– NBII észak-nyugat TAC I 3. helyezés, Esztergomi ASE 8. helyezés
– NBIII közép Dunántúl Vértesszőlős se 1. helyezés, Dág KSE 6. helyezés

c. Szakosztályok egyesületek által szervezett megyei versenyek
A megyei szövetség külön köszönetét fejezi ki azon egyesületeknek, akik
lehetőséget biztosítanak és külön versenyt szerveznek, hogy a bajnokságon kívül is versenyzési lehetőséget biztosítson a játékosoknak.
– Petkó Frigyes emlékverseny
– Szikora Trans kupa
– Mákosbeigli kupa

2. TÁMOGATOTT RENDEZVÉNYEK
Megyei versenyek: Az Elnökség – ahogy ezt a korábbiakban is tette – segítséget nyújtott a tagszervezetek által meghirdetett versenyek megrendezésében is. A Szövetség honlapját használhatták a versenykiírások megjelentetésére, a toborzásra. Ha igényelték, a versenybírói feladatok ellátásában segítettünk, ha kellett a labdát biztosítottunk. Több esemény esetében a kupákat, érmeket is biztosítottuk, ahogy az előző években is tettük.
– Szikora trans kupa
– Petkó Frigyes emlékverseny
– Mákosbeigli kupa Vértesszőlős

Megyei nyílt egyéni bajnokság: 2023.05.06-án megrendezésre került a megyei nyílt egyéni bajnokság, Vértesszőlősön.

Diákolimpia: 2023-ba is megrendezésre került az Országos asztalitenisz diákolimpia. Bár ez a verseny nem országos és nem is a megyei szövetség rendezése alatt bonyolódott le, de a szövetség figyelemmel kísérte a rendezvényt, mivel több megyei egyesületben játszó tanuló is versenyzett. Az országos döntőbe jutott gyerekek nevelő egyesületeit a
szövetség támogatta anyagilag.

Utánpótlás versenyek, edzőtáborok, utánpótlás összetartás: Megyei közgyűlésen Pósfai Zsolt személyében utánpótlás koordinátort választott a tagság. Ebben a témakörben Ő fog részletes beszámolót benyújtani ismertetni. Dokumentum csatolva az elnökségi beszámolóhoz.

3. Megyei szövetség fő célkitűzései
A megyei szövetség legfőbb célkitűzése, hogy a megyei utánpótlás képzést és versenyeztetést felélessze. 2022/23 a próbálkozás éve volt. Négy egyesület összefogásával indult a munka (Dág Esztergom, Eternit, TAC) Első körben felmérés történt melyik egyesületben hány utánpótlás korú játékos, milyen játékos erőt képviselnek. Szerveztünk egész napos edzéseket, összetartásokat, mini versenyeket. Megrendezésre került a már hagyományosnak mondható edzőtábor Dágon. A tapasztalatokat összegyűjtve, értékelve szervezésre került egy többfordulós utánpótlás megyei torna. Örömmel tapasztaltuk, hogy a négy egyesületen kívül
Mogyorósbányán Kesztölcön Leányváron Tarján is elkezdődött az utánpótlással való foglalkozás.

4. AZ ALAPSZABÁLYBÓL ADODÓ FELADATOK
Alapszabálynak megfelelően 2023.05.03. Éves közgyűlést tartottunk Tatabányán, ahol a közgyűlés elfogadta a 2022/2023 évi pénzügyi és szakmai beszámolót. 2023.08.30. kibővített elnökségi ülés tartottunk, Vértesszőlősön ahol az utánpótlás helyzetéről, a 2023/24 es bajnokság kiírásáról, versenyek rendezéséről egyeztettünk, döntöttünk.

Megyei szövetség képviselője részt vett a MOATSZ tisztújító közgyűlésén.
Az utánpótlás nevelő egyesületek képviselői és a szövetség elnökségi tagja
egyeztetettek Kreisz Tibor MOATSZ elnökségi taggal a vármegyei utánpótlás nevelés
helyzetéről, nehézségeiről.

Kelt.: Leányvár 2024.02.15

Bánffy Domonkos
KEMATSZ elnök

Határozat: Kesztölc – Dág III. [Megye II.]

Határozat: Kesztölc – Dág III. [Megye II.]

A KEM-ATSZ által rendezett 2023/24. évi Megyei II. osztályú felnőtt férfi csapatbajnokság őszi szezon 11. fordulójában Kesztölc SE. I. – Dág KSE III. mérkőzésről a KEM-ATSZ versenybírósága 0-18 játék nélküli győzelemről hoz határozatot DÁG KSE III. javára.

„4.6. A mérkőzéseket a sorsolásnak megfelelő bajnoki héten kell lejátszani, a vendégcsapat a bajnoki hetet megelőző szerda 24 óráig köteles a
mérkőzés időpontjára bejelentkezni.  Halasztási kérelmet szintén a bajnoki hetet megelőző szerda 24 óráig kell a Versenybírósághoz eljuttatni. A Versenybíróság félévenként indoklás nélkül kettő halasztást engedélyez a csapatoknak, további halasztási kérelmeket csak kivételes esetekben (vis major) fogad el a Versenybíróság. A halasztást kérő csapatnak a másik csapat köteles kijelölni az új időpontot, de csak a nevezéskor leadott játék, vagy edzésnapra. Az elhalasztott mérkőzéseket az adott három játékhetet követő szünet hetének végéig le kell játszani, további időpont halasztásra nincs lehetőség. A halasztott mérkőzésen való szereplés az eredeti időpontnak megfelelő játékjogosultságot jelenti.”

Indoklás

A mérkőzés nem lett megtartva, mert Kesztölc SE I. hazai pályát nem tudta biztosítani és a Kesztölc SE I. csapata nem tudta megfelelő időben jelezni a fennálló problémát, pedig volt rá lehetősége és időben mindkét fél megegyezve elhalasztotta a mérkőzést és mindkét fél a halasztás időpontjában is megegyezett.

 

KEM-ATSZ versenybírósága
Bánffy Domokos
KEM-ATSZ elnök
és
Palkovics János
KEM-ATSZ Megyei II.
FFCSB ligakoordinátor

Komárom-Esztergom vármegyei utánpótlás csapatbajnokság 2023-2024.

II. FORDULÓ – ESZTERGOM 2024.02.10.

Sikeresen befejeződött a 2023-2024. évi Komárom-Esztergom vármegyei Asztalitenisz Utánpótlás Csapatbajnokság.

2024.02.10-én Esztergomban került megrendezésre a záró forduló. A megyében még nem alkalmazott rendszerben /a nyári Dági utánpótlás táborban került tesztelésre a szisztéma/úgynevezett „Liga” rendszerben versenyezhettek a csapatok. A 2023-2024. évi UP csapatbajnokságra 11 csapat nevezett, hét egyesülettől. A kevés játékossal rendelkező egyesületek
közös csapatokat is indíthattak. Minden csapat három tudásszintben különböző játékosból állt, akiket három ligára (tudás szerint) osztottak a csapatvezetők. Egy-egy bajnoki mérkőzés három egyéni és egy páros mérkőzésből állt. Az egyéniket a csapatok egyforma tudásszintű játékosai
játszották egymás ellen, míg az egy páros mérkőzést bármely tudásszintű játékosok is lejátszhatták. A Dági versenynapon 5 forduló került megrendezésre, Esztergomban pedig a maradék 6 forduló.
Csak úgy mint Dágon, most Esztergomban is születtek meglepetés eredmények, de a várakozásnak megfelelően a Tatai AC, a Dág KSE és Esztergom ASE csapatai és játékosai domináltak. Az egyéni ranglistákon azonban már az Eternit és a Leányvár játékosai is felzárkóztak dobogósokhoz. Az egyesületeken belül is nagy csaták folytak a csapatok között, ahol a második és harmadik számú csapatok nem nagyon vették figyelembe az előre eltervezett erőviszonyokat és bizony meglepetéseket okoztak a papíron erősebb csapatok ellen.

A Csapatbajnokság első helye szoros küzdelemben dőlt el két Tatai AC csapat között. Kimondhatjuk, hogy megérdemelten került a bajnoki kupa Tata csapatához, akik jóval előrébb járnak az utánpótlás nevelésben mint a megye többi csapata. Az 1. és a 2. Ligában az egyéni küzdelmekben is tatai elsőség született, míg a 3. Ligában Dág KSE játékos állhatott a dobogó legfelső fokára.

Csapat bajnokság végeredménye:
1. Tatai AC I. / Szalados Botond, Szobek Szebasztian, Lévai Krisztián/
2. Tatai AC III. / Szabó Péter, Iffiú Tamás, Skuta Balázs/
3. Dág KSE II. / Varga Gréta, Varga Karina, Erős Dominik, Csipkés Mór/

Az egyéni Ligákban is nagy csatákban alakult ki a végső sorrend az alábbiak szerint:
I.Liga:
1. Szalados Botond /TAC I./
2. Varga Csanád /Dág KSE I./
3. Szele Dániel /Esztergom ASE III./

KEM UP CSB 1.Liga ranglista 2023-2024. végeredmény

II. Liga:
1. Iffiú Tamás / Tatai AC III./
2. Szobek Szebasztian /Tatai AC I./
3. Bacsó Bence / Esztergom ASE I. /

KEM UP CSB 2.Liga ranglista 2023-2024. végeredmény

III. Liga:
1. Csipkés Mór / Dág KSE II. /
2. Bolyán Ákos / Tatai AC II. /
3. Lévai Krisztián / Tatai AC I. /

KEM UP CSB 3.Liga ranglista 2023-2024. végeredmény

A csapatversennyel párhuzamosan a kezdőknek is versenyt hirdetett két kategóriában /haladók és kezdők / ezen a hétvégén Pósfai Zsolt a Megyei Asztalitenisz Szövetség utánpótlás koordinátora. Ebben a kategóriában három egyesülettől /Dág KSE, Esztergom ASE, Mogyorósbánya és TATAI AC/ 16 játékos nevezett. Itt is nagy csatákban dőltek el a helyezések, ahol a végén a következő eredmények születtek:

Haladó kategória:
1. Kaptás Áron / Mogyorósbánya /
2. Kreitl Ádám / Tatai AC /
3. Telegdi András / Tatai AC /

Kezdő kategória:
1. Pálinkási Minka / Esztergom ASE /
2. Barta Ferenc Jenő / Tatai AC /
3. Pataki Vid Barnabás / Tatai AC/

KEM UP CSB Tabella 2023-2024. végeredmény

KEM UP CSB Eredmények 2023-2024

Gratulálunk minden résztvevőnek és helyezettnek!

Pósfai Zsolt
UP koordinátor
2024.02.15.

Csokai István Emlékverseny 2024 versenykiírása

ORSZÁGOS NYÍLT VETERÁN ASZTALITENISZ
R A N G L I S T A V E R S E N Y

Versenykiírás

1. A verseny célja :
Sportkapcsolatok ápolása, a sportág népszerűsítése, valamint játéklehetőség és ranglista
pont szerzés lehetőségének biztosítása a férfi és női veterán versenyzők részére.

2. A verseny helye és ideje :
2024.február 17. Városi Sportcsarnok, Karcag, József A. u. 1.

3. A verseny rendezője:
Kováts DSE. Karcag
Védnök : Szepesi Tibor polgármester

4. Versenybíróság:
Főbíró: Gulyás Vince Főbíró helyettes: Katona Csaba

5. Versenyszámok idő- és játékrendje :
február 17. (szombat)
10.00 női páros (40-49,50+) férfi páros (40-49, 50-59, 60-64, 65-69,70-74, 75+ )
13:00 női egyes (40-49,50-59,60+) férfi egyes (40-49, 50-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80+)

6. A verseny lebonyolítási rendje :
– Női játékosok, akik az adott versenyévben a 60. életévüket betöltik vagy
betöltötték, indulhatnak a férfiak mezőnyében egyes és páros versenyszámban,
de ebben az esetben a naptári évben csak ott játszhatnak.
– Páros versenyszámban indulhatnak a férfi mezőny azonos kategóriájában vagy lentebb,
ha a páros másik tagja abban a kategóriában indul. A ranglista pontot a női versenyszámban
kapják.
– Minden versenyszám csoportos selejtező körmérkőzéses, majd kieséses főtábla rendszerben
kerül lebonyolításra, a csoportoknak az 1. és 2. helyezettjei jutnak a főtáblára.
– Az egyes versenyszámokban minden versenyző csak abban a korosztályban indulhat,
amelyhez 2024-ban tartozik, párosokban a páros magasabb korosztályú tagja a fiatalabb
korosztályban versenyezhet.
– A verseny nyílt, melyen mindazon versenyzők elindulhatnak, akiket az egyesületük benevez
és a nevezési díjat befizetik, érvényes sportorvosi vagy orvosi igazolással rendelkeznek, a
versenyzési engedéllyel nem rendelkezők saját felelősségükre indulhatnak.
– A versenyszámok megrendezéséhez minimum 4 fő nevezése szükséges, kevesebb induló
esetén a fiatalabb korosztályba kerülnek besorolásra.

7. Nevezés, sorsolás :
A nevezések beérkezésének határideje: 2024. február 14. ( szerda )
Nevezni kizárólag elektronikus úton https://ponger.asztaliteniszezz.hu/event
oldalon keresztül„online” módon lehet. A nevezéssel kapcsolatos tudnivalókat
a mellékelt módszertani útmutató tartalmazza. A nem online módon leadott
nevezéseket nem tudjuk figyelembe venni..
Sorsolás: 2024. február 16.-án (péntek) 17.00 órakor a helyszínen.
Nevezési díj: egyes versenyszámban 3000 Ft/fő , párosban 1500 Ft/fő.

8. Díjazás : A versenyszámok 1-3 helyezettjei érem díjazásban , az első helyezettek
külön díjazásban is részesülnek.

9. Egyebek :
– Minden mérkőzés három nyert játszmáig tart.
– A harmadik helyért nem kell játszani.
– A páros számokra X-el nevezetteket a versenybíróság válogatás nélkül állítja össze,
a versenyen jelenlevő párok összetételén nem módosít.
– A versenyt 16 JOOLA asztalon, Joola Flash*** 40+ labdával bonyolítjuk le.
– Az öltözőkben hagyott értéktárgyakért, ruhaneműért a rendezők nem vállalnak
felelősséget.
– -A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a MOATSZ verseny-és játékszabályai az
irányadók.
– február 10-ig karcagi birkapörkölt rendelhető 3.000 Ft.-os áron a 30-9632828 mobil
számon.

Karcag , 2024, január 10.

Jóváhagyom :
Gulyás Vince

Vértes Kapuja Kupa 2024 versenykiírása

Versenykiírás

 1. A verseny célja a tavaszi szezon előtti felkészülési lehetőség biztosítása, a sportbarátságok ápolása, a Szár KSE hagyományos versenyének folytatása.
 2. A verseny rendezője a Vértesszőlős SE asztalitenisz szakosztálya.
 3. A verseny helyszíne és ideje: 2837 Vértesszőlős József Attila u. 41/2, Sportcsarnok, 2024. január 07. (vasárnap) 9 óra.
  • Bemelegíteni a teremben 8 órától lehet, a később kezdődő számokban indulóknak 30 perc bemelegítési időt biztosítunk.
 4. A versenybíróság elnöke: Wiszt Péter; titkárok: Balogh József és Kovács Csaba.
 5. Versenyszámok:
  • 9 óra: Férfi II. osztály egyéni (amatőr, megye II-III., Budapest kerületi bajnokság)
  • 11 óra: összevont férfi páros
  • 13 óra: Férfi I. osztály egyéni (megyei I. osztály, NB-III.)
  • Egy versenyző több versenyszámban is indulhat.
  • Női versenyzők is indulhatnak a férfi számokban, amennyiben ötnél több női nevezés érkezik, akkor részükre egyéni szám kerülhet megrendezésre.
  • A megadott kezdési idők tájékoztató jellegűek!
 6. A verseny lebonyolítása: az egyéni versenyszámokban csoportos körmérkőzéses, majd a főtáblán egyenes kieséses rendszerben. Az összevont férfi páros végig kieséses rendszerű lesz.
 7. Nevezés: Kovács Csaba e-mail címére 2024. január 05. 24 óráig: kovacs.csaba1961@gmail.com; telefon: 06307373883
 8. Nevezési díj: egyéni 2.000Ft/fő, páros 1.000Ft/fő
 9. Díjazás: a versenyszámok győztesei kupa és éremdíjazásban, a második és harmadik helyezettek éremdíjazásban részesülnek.
 10. Egyebek: a verseny 8 asztalon, Joola 3 csillagos versenylabdával kerül megrendezésre. Az öltözőben hagyott értékekért a verseny rendezői felelősséget nem vállalnak. Valamennyi a szabályokat érintő kérdésben a MOATSZ Verseny és Játékszabályai a mérvadók.
 11. A verseny ideje alatt büfé üzemel.

Vértesszőlős, 2023. december 6.

Vértesszőlős SE asztalitenisz szakosztálya

Mákos Bejgli Kupa 2023 versenykiírása

Versenykiírás

 1. A verseny célja az év végi ünnepek közötti versenyzés, mozgás, évbúcsúztatás biztosítása
 2. A verseny rendezője a Vértesszőlősi SE asztalitenisz szakosztálya és a KEM-ATSZ
 3. A verseny helyszíne és ideje: Vértesszőlős Sportcentrum, 2023.12.27. (szerda) 10 óra
 4. A versenybíróság elnöke: Wiszt Péter ; titkárok: Kovács Csaba, Bánffy Domokos
 5. A verseny lebonyolítása: A verseny megálmodóinak célja az volt (közel 20 éve), hogy az év végén ne egy szokásos verseny kerüljön megrendezésre. Ezek alapján idén a következő lebonyolítást találták ki a verseny rendezői: A nevezők ranglista alapján rangsorolva lesznek. Ezek után a ranglista második része párt húz magának a rangsor első feléből, így kialakul egy 2 fős csapat (a húzás alapján véletlenszerű csapatok alakulnak ki). A DC rendszerű verseny 2 győzelemig tart. A létszámtól függően csoport vagy egyenes kiesési rendszerben vigaszággal kerül megrendezésre. Résztvevők: Komárom-Esztergom megye szakosztályai és a meghívottak
 6. Nevezés: Kovács Csaba e-mail címére 2023.12.23. 24 óráig: kovacs.csaba1961@gmail.com; 06307373883
 7. Nevezési díj: NINCS
 8. Büfé: Az ünnepekről megmaradt sütemény és üdítő a résztvevőktől
 9. Díjazás: A verseny győztese kupa- és éremdíjazásban, a második és a harmadik helyezettek éremdíjazásban részesülnek
 10. Egyebek: A verseny Joola asztalon, Joola versenylabdával kerül megrendezésre. Az öltözőben hagyott értékekért a verseny rendezői felelősséget nem vállalnak. Valamennyi, a szabályokat érintő kérdésben a MOATSZ Verseny- és Játékszabályai a mérvadóak.

 

Vértesszőlős, 2023. november 30.

VSE asztalitenisz szakosztálya

KEM-ATSZ

 

 

Komárom-Esztergom Vármegyei csapatbajnokság Dágon

A 2018-2019-es szezonban került utoljára megrendezésre az utánpótlás csapatbajnokság Komárom-Esztergom Vármegyében. Elég régen… Hosszú folyamat volt mire idáig jutottunk, hogy a gyerekek létszáma lehetővé teszi, hogy a tudásukat csapat szinten is összemérjék. A megyében még nem alkalmazott rendszerben /a nyári Dági utánpótlás táborban került tesztelésre a szisztéma/ úgynevezett „Liga” rendszerben versenyezhettek a csapatok, a Dágon megrendezésre kerülő első fordulóban December 2-án. A 2023-2024. évi UP csapatbajnokságra 11 csapat nevezett, hét egyesülettől. A kevés játékossal rendelkező egyesületek közös csapatokat is indíthattak. Minden csapat három tudásszintben különböző játékosból áll, akiket három ligára (tudás szerint) osztanak a csapatvezetők. Egy-egy bajnoki mérkőzés három egyéni és egy páros mérkőzésből áll. Az egyéniket a csapatok egyforma tudásszintű játékosai játsszák egymás ellen, míg az egy páros mérkőzést bármely tudásszintű játékosok is lejátszhatják. A Dági versenynapon 5 forduló került megrendezésre a 11 fordulós versenyből. Születtek meglepetések, de a várakozásoknak megfelelően a Tatai AC, az Esztergom és a Dág KSE csapatai állnak a tabella első felén. Az egyéni ranglistákon azonban már az Eternit és a Leányvár játékosai is felzárkóztak dobogósokhoz. Az egyesületeken belül is nagy csaták folynak a csapatok között, ahol a második és harmadik számú csapatok nem nagyon veszik figyelembe az előre tervezett erőviszonyokat és bizony meglepetéseket okoznak a papíron erősebb csapatok ellen.
A Csapat tabellát jelenleg a TAC I. -es csapata vezeti, a TAC III. és az Esztergom III./Leányvár vegyes csapat előtt.
Az egyéni Ligákban is szoros a verseny.
Itt az 1. Ligát Szalados Botond /TAC I./ vezeti, Szabó Péter /TAC III./ és Varga Csanád /Dág KSE I. / előtt. A 2.Ligát Ócsai Marcell /Esztergom III.-Leányvár / vezeti , Iffiú Tamás /TAC III./ és Szobek Szebasztian /TAC I./ A 3. Ligában a legkiélezettebb a küzdelem. Itt az élen hármas holtverseny alakult ki Lévai Krisztián (Tatai AC I.) Csipkés Mór (Dág KSE II.) és Bolyán Ákos (TATAI AC II. ) között.
A csapatversennyel párhuzamosan a kezdőknek is versenyt hirdetünk ezen a hétvégén. Ebben a kategóriában három egyesülettől /Dág KSE, Mogyorósbánya és TATAI AC/ 13 játékos nevezett. Itt is nagy csatákban dőltek el a helyezések, ahol a végén a következő sorrend alakult ki:
1. Helyezett Kaptás Áron (Mogyorósbánya)
2. Kreitl Ádám( TATAI AC)
3. Telegdi András (Tatai AC)
Ebben a kategóriában vigaszág is indult, ahol
1. helyezett Bánfalvi Boróka (Dág KSE),
2. Mikus Anna (Mogyorósbánya)
3. Szabó Vozák Ferenc és Sinkovics Aurél (Dág KSE )
Köszönet a verseny lebonyolításában részt vevő Dág KSE játékosoknak és az informatikai háttérmunkáért (ranglista és tabella kezelő program készítése ) Baloghy Péternek.
Pósfai Zsolt
UP koordinátor
2023.12.03

Asztalitenisz Diákolimpia Komárom-Esztergom Vármegyei Döntő – Dág KSE szemszögből

Ismét egy remek verseny, jó rendezés, sikeres versenyzés! Köszönet Mindenkinek az előkészületekért, a rendezésben való részvételért, szervezésért! A lányoknak és a srácoknak gratulálok az elért eredményekhez! Külön kiemelném a legkisebb fiúkat, ahol Vozák Szabó Feri és Sinkovics Aurél átestek a „tűzkeresztségen” – az első versenyükön vettek részt! Pósfai Sándor pedig remek játékkal megnyerte a versenyszámát! De mindenkit dicséret illet aki részt vett a versenyen és megmérettette Magát. Ismét szép számú érmet nyertek játékosaink! Csak így tovább! GRATULÁLUNK!!!
A DÁGKSE színeiben versenyző játékosok elért eredményei:
Arany érmet nyert: Varga Csanád, Varga Gréta, Pósfai Sándor és a Lány csapatunk két tagja Varga Karina és Maróti Judit a csapat harmadik tagja Pálinkási Minka Esztergomból
Ezüst érmes: Varga Karina
Bronz érmes: Sinkovics Aurél
Részletes összefoglaló a versenyről és a helyezettekről:
2023/2024. ASZTALITENISZ DIÁKOLIMPIA KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI DÖNTŐ
DÁG – 2023.11.18.
Összefoglaló
Idén ismét a Dág KSE adott otthont a Megyei Asztalitenisz Diákolimpiának, remek körülményeket biztosítva a megye legnagyobb diák seregszemléjének. Az előző évekhez képest rekord számú nevezés érkezett! A versenyre 64 egyéni versenyző és négy csapat adta le a nevezését. Reggel kilenckor az ünnepélyes megnyitó után, amelyet Bánffy Domokos a megyei Asztalitenisz Szövetség elnöke tartott, végül 51-en kezdték meg a játékot két kategóriában – igazolt, igazolatlan- azon belül három korcsoportban, fiúk, lányok külön-külön mérhették össze a tudásukat. Szép számmal érkeztek felkészítő tanárok, szülők, edzők. A több mint száz jelenlévő sok izgalmas mérkőzést láthatott, mind a két kategóriában. A legnagyobb küzdelmet az igazolatlan fiúk mérkőzései hozták, ahol születtek meglepetés eredmények szép számmal. Itt a versenyzőknek 4-es csoportokban kellett megküzdeniük egymással, ahonnan a legjobbak tovább jutottak a főtáblára, ahol folytatták a küzdelmeket egyenes kieséses rendszerben az érmekért. Úgy érezzük, hogy a verseny elérte célját! Ezen a délelőttön minden induló további versenytapasztalatokat szerezhetett ebben a szép sportágban, a győztesek pedig kivívták az indulás jogát a 2024.04.19. és 04.21-e között Kiskunfélegyházán megrendezésre kerülő Országos Döntőre. Bízunk benne, hogy ahogy az a megnyitón is elhangzott, a mai napon sok diák tapasztalta meg az asztalok mellett, hogy a „Lehetetlen nem létezik”!
A verseny támogatói :
– Megyei Diáksport Szövetség
– Hervis Sports
– Dág Község Önkormányzata
– Dág KSE Asztalitenisz Szakosztálya
– Zechner Zsu Photography
Dág, 2023.11.18.
Pósfai Zsolt
Dág KSE
A verseny helyezettjei:
„A” KATEGÓRIA III-IV. KORCSOPORT – FIÚ
1. Szalados Botond
– Tatabányai SZC Kossuth L.Gazd. és Humán tech. /TAC/
2. Lévai Krisztián – Dunaalmási Csokonai Ált. Isk. – Dunaalmás /TAC/
3. Szalczinger Péter – Bánhidai Jókai Mór Ált.Isk. – Tata /TAC /
„A” KATEGÓRIA III-IV. KORCSOPORT – LÁNY
1. Varga Gréta – Esztergomi Dobó Katalin Gimn. – Esztergom / Dág KSE/
„A” KATEGÓRIA V-VI. KORCSOPORT – FIÚ
1. Varga Csanád – Tatai Református Gimnázium – Tata / Dág KSE /
2. Szklenár Zsombor – Esztergomi SZC Bottyán János Technikum – /Leányvár/
„B” KATEGÓRIA I-II. KORCSOPORT – FIÚ
1. Pósfai Sándor Zalán Sándor Zalán Pósfai – Sárisáp és Környéke Körzeti Ált Isk. – Úny
2. György Simon Kristóf – Nyergesújfalui Kernstok K. Ált.Isk. – Nyergesújfalu
3. Érsek Kristóf – Tarjáni Német Nemzetiségi Ált. Isk. – Tarján
Sinkovics Aurél – Sárisáp és Környéke Körzeti Ált Isk. – Dág
„B” KATEGÓRIA I-II. KORCSOPORT – LÁNY
1. Fernandez-Stein Laia – Szt.Margit Gimnázium és Ált.Isk.- Tatabánya
„B” KATEGÓRIA III-IV. KORCSOPORT – FIÚ
1. Nagy Dániel – Dózsakert Váci M. Ált.Isk. – Tatabánya
2. Ricker Sipos Cody Cody Ricker Sipos – Árpád-házi Szt.Erzsébet Gimnázium – Esztergom
3. Marosvölgyi Barnabás – Dorogi Magyar-Angol Két T.Ny. és Spo.Ált.Isk.-Dorog
Kis Olivér – Eötvös József Gimnázium – Tata
„B” KATEGÓRIA III-IV. KORCSOPORT – LÁNY
1. Kiss Réka – Zafféry Károly Szalézi Középiskola – Nyergesújfalu
2. Varga Karina Karina Varga – Esztergomi Dobó Katalin Gimnáziu – Esztergom
3. Klujber Boglárka – Bárdos László Gimnázium – Tatabánya
Kovács Luca – Szt. Margit Gimnázium és Ált.Isk. – Tatabánya
„B” KATEGÓRIA V-VI. KORCSOPORT – FIÚ
1. Nagy – Tóth Lénárd – Hamvas Béla Gimnázium – Oroszlány
2. Szabó Mátyás – Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium – Esztergom
3. Vígh Viktor – Tatabányai SZC Bánki Donát-Péch Antal Technikum
Szele Dániel – Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium – Esztergom
B” KATEGÓRIA V-VI. KORCSOPORT – LÁNY
1. Hoffmann Tímea– Tatabányai Árpád Gimnázium – Tatabánya
2. Ledniczki Zoé – Tatabányai Árpád Gimnázium – Tatabánya
„C” KATEGÓRIA III-IV. KORCSOPORT – FIÚ
1. Bakos Olivér, Klányi Kristóf,Parák Balázs – Prímás Katolikus Ny.N.N.Ált.Isk.
2.
C” KATEGÓRIA III-IV. KORCSOPORT – LÁNY
1. Maróti Judit,Pálinkási Minka, Varga Karina – Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium
2. Boda Viola Margit, Kovács Luca, Wicha-Illés Emília – Szt.Margit Gimnázium és Ált. Isk
GRATULÁLUNK A HELYEZETTEKNEK!
Az első helyezetteknek Országos Döntő : 2024.04.19- 04-21. Kiskunfélegyháza.
Pillanatképek a versenyről – itt letölthetőek – Köszönet Zechner Zsúnak

III. Szikora Transz kupa

A verseny célja:
Játék és versenyzési lehetőség biztosítása az igazolt, amatőr és hobbi asztaliteniszezők részére.

Versenyszámok:
– I. kategória egyéni versenyszám (Megye I, NBIII, NBII,)
– II. kategória egyéni versenyszám (Megye III, Megye II, Hobbi)
– Összevont páros versenyszám

A verseny ideje: 2023.10.22. (vasárnap) – 9:00
– 8:15 óra: Kapunyitás
– 8:55 óra: Megnyitó
– 9:00 óra: Összevont páros
~ 10:30 óra: Egyéni versenyszámok (I-es és II-es kategória)

A verseny helyszíne:
– 2522 Dág, Arany János u. 10. (Oszuska M. Sportcsarnok)
Infó: +36 30 811 5776, +36 20 243 3368

Nevezés:
– Előzetesen, írásban a következő e-mail címre: szikoratransz@gmail.com (név, egyesület, osztály megnevezésével!) vagy telefonon a fenti elérhetőségek egyikén.
– Az I. kategória egyéni versenyszámra bárki nevezhet, akit a 2023-2024-es bajnoki évben férfi NB I. vagy magasabb bajnoki osztályban nem neveztek.
– A II. kategória egyéni versenyszámra azok nevezését várjuk, akik megye 2-nél magasabb osztályban nem játszanak, vagy semmilyen bajnokságban nem induló, nem igazolt, hobbi versenyzők.
– Egy játékos maximum egy egyéni versenyszámban indulhat.
– Nevezési határidő: 2023. október 20. (péntek) 23:59.
– Nevezési díj: Ingyenes

Díjazás: érem, kupa, tárgynyeremény

A verseny lebonyolítása:
– A mérkőzések 8 db JOOLA 2000S asztalon, JOOLA FLASH labdával kerülnek lebonyolításra. Az összevont páros és az egyéni verseny csoportmérkőzésekkel kezdődik, majd főtáblán egyenes kieséses formában folytatódik. Minden mérkőzés 3 nyert játszmáig tart. Megfelelő létszám esetén a főtáblára nem jutott játékosok vigaszágon folytathatják szereplésüket.
– Az egyes versenyszámok minimum 5 induló esetén kerülnek megrendezésre.
– Nevezések számától függően a változtatás jogát fenntartjuk.

Egyéb:
– A verseny résztvevői kötelesek sportöltözetben megjelenni. A játéktérben csak sportcipőben lehet tartózkodni. Az öltözőkben hagyott értéktárgyakért a szervezők felelősséget nem vállalnak.
– Sportorvosi igazolás nem szükséges, mindenki saját felelősségére indulhat.
– A verseny folyamán felmerülő egyéb kérdésekben a MOATSZ érvényben lévő szabályzata az irányadó.
– A verseny során fotók készülnek, amelyek a támogató szervezetek felé továbbításra kerülnek.
A versenyre való nevezéssel, illetve az esemény helyszínére történő belépéssel az érintettek az adatkezeléshez hozzájárulnak.

Szikora Transz Kupa 2023

Petkó Frigyes Emlékverseny 2023.

Petkó Frigyes Emlékverseny 2023 versenykiírás:

A verseny célja:
Megemlékezni az Esztergomi Asztalitenisz SE korábbi szakosztályvezető-elnökhelyetteséről, Petkó Frigyesről, aki több mint 15 éven át vezette egyesületünket. Játék és versenyzési lehetőség biztosítása igazolt amatőr és hobbi asztaliteniszezők részére.

Versenyszámok:
– I. kategória egyéni versenyszám (Megye I, NBIII, NBII, Budapest bajnokság)
– II. kategória egyéni versenyszám (Megye III, Megye II, Budapest kerület, Hobbi)
– Összevont páros versenyszám

A verseny ideje: 2023.10.01. (vasárnap) – 9:00
– 8:15 óra: Kapunyitás
– 8:55 óra: Megnyitó
– 9:00 óra: Összevont páros
~ 10:30 óra: Egyéni versenyszámok (I-es és II-es kategória)

A verseny helyszíne:
– Esztergom, Helischer József út 10. (Gyakorló Általános Iskola tornaterme)
Infó: +36 30 740 8566, +36 70 396 9673

Nevezés:
– Előzetesen, írásban a következő e-mail címre: egompingpong@gmail.com, esetleg a fenti telefonszámokon (név, egyesület, osztály megnevezésével!).
– Az I. kategória egyéni versenyszámra bárki nevezhet, akit a 2023-2024-as bajnoki évben férfi NB I. vagy magasabb bajnoki osztályban nem neveztek.
– A II. kategória egyéni versenyszámra azok nevezését várjuk, akik megye 2-nél, illetve Budapest kerületi bajnokságnál magasabb osztályban nem játszanak, vagy semmilyen bajnokságban nem induló, nem igazolt, hobbi versenyzők.
– Egy játékos maximum egy egyéni versenyszámban indulhat.
– Nevezési határidő: 2023. szeptember 29. (péntek) 23:59.
– Nevezési díj:

Egyéni versenyszám: 1000 Ft/fő

Páros versenyszám: 1000 Ft/fő (2000 Ft/pár)

Díjazás: kupa, érem, tárgynyeremény

A verseny lebonyolítása:
– A mérkőzések 9 db JOOLA 2000S asztalon, JOOLA FLASH labdával kerülnek lebonyolításra. Az összevont páros és azz egyéni verseny csoportmérkőzésekkel kezdődik, majd főtáblán egyenes kieséses formában folytatódik. Minden mérkőzés 3 nyert játszmáig tart. Megfelelő létszám esetén a főtáblára nem jutott játékosok vigaszágon folytathatják szereplésüket.
– Az egyes versenyszámok minimum 5 induló esetén kerülnek megrendezésre.
– Nevezések számától függően a változtatás jogát fenntartjuk.

Egyéb:
– A verseny résztvevői kötelesek sportöltözetben megjelenni. A játéktérben csak sportcipőben lehet tartózkodni. Az öltözőkben hagyott értéktárgyakért a szervezők felelősséget nem vállalnak.

– Az Egyetem területén (kivéve mérkőzések közben) maszk viselése kötelező.
– Sportorvosi igazolás nem szükséges, mindenki saját felelősségére indulhat.
– A verseny folyamán felmerülő egyéb kérdésekben a MOATSZ érvényben lévő szabályzata
az irányadó.

– A verseny során fotók készülnek, amelyek a támogató szervezetek felé továbbításra kerülnek.
A versenyre való nevezéssel, illetve az esemény helyszínére történő belépéssel az érintettek az adatkezeléshez hozzájárulnak.

 

Esztergom, 2023.09.14.

Horváth Ákos, Makovics Tamás (Esztergomi Asztalitenisz SE)