K Ö Z L E M É N Y

Tisztelt Sporttársak, egyesületi vezetők, edzők, sportolók!

A nemzeti csapatbajnoki rendszer jelen víruskörülmények közötti folytatásával kapcsolatosan és a pozitív esetek nagy számára tekintettel minden eddiginél hangsúlyosabban számítunk együttműködésetekre és a korábban már közzétett protokoll betartására.

A sportolói pozitív eredményekkel összefüggésben a Magyar Asztalitenisz Szövetségnek változatlanul jelentési kötelezettsége van az OSEI felé (a mintavétel dátumával és a teszteredmény dátumával együtt), ezért köteles az egyesület, szakosztály felelős képviselője a pozitív eseteket bejelenteni (a teszteredmény email-ben való megküldésével) a bajnokságokat koordináló munkatársunknak (régióvezetők, JVB Elnöke), illetve a moatsz@moatsz.hu e-mail címre is. Amennyiben az egyesület felelős képviselői, vagy a sportoló elhallgatja a COVID fertőzés megtörténtét és nem az OSEI protokollja szerint járnak el és a fertőzésen átesett sportoló nem szerez újra érvényes sportorvosi igazolást és részt vesz a csapatbajnoki mérkőzésen, akkor játéka jogosulatlannak minősül és a vétkes játékos csapata a mérkőzést elveszti. A mérkőzés előtt valamennyi játékosnak és a csapat vezetőjének a mellékelt nyilatkozatot alá kell írnia és átadni a játékvezetők részére. Játékvezetők hiányában a nyilatkozatot a MOATSZ fenti e-mail címére kell eljuttatni a mérkőzést követő 3 napon belül.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a sportoló pozitív COVID tesztje esetén az OSEI a kötelező eljárási rendje alapján felfüggeszti a sportorvosi engedély érvényességét (ez a központi nyilvántartásban is megtörténik), annak újbóli érvényesítése a területileg illetékes sportorvos hatásköre a tevékenységére vonatkozó ajánlások alapján. Ennek alapfeltétele a 10 napos karantén, illetve a negatív PCR teszt megléte.

Tudjuk, hogy ez költséges és hosszabb folyamat is lehet, de mindez elengedhetetlenül szükséges a saját és a közösség egészségének, sporttársadalmunkon belül a tömeges megbetegedések, tragédiák elkerülésének szempontjából. Az ebben való egységes, közös és tudatos fellépés teremtheti csak meg annak az egyenlőségnek az elvét a résztvevő csapatok között, amely révén elkerülhető lesz az egyes bajnokságok felfüggesztésének azonnali felülvizsgálata.

Kérjük, hogy a korábbi közleményekben megfogalmazódott kéréseknek megfelelően a tünetekkel rendelkező sportolók csapatukkal egyeztetve haladéktalanul szüntessék meg az aktív sporttevékenységüket, ne menjenek közösségbe, amennyiben pedig elkerülhetetlen és a betegség bizonyított ténye fennáll éljenek/éljetek az együttműködés lehetőségével (pl.: halasztás) a bajnokság lebonyolítója és az ellenfelek irányába.

Számítunk az együttműködésükre/együttműködésetekre, és jó egészséget kívánunk!

Budapest, 2021. március 24.
A MOATSZ Vezetősége